Tretorp skog Odensvi

  - Fastighet

Skogsfastighet Odensvi , Västerviks kommun.

Total areal: 1542 ha

Produktiv skogsmark: 1152ha

Övrig mark:  390 ha

Frågor angående mark, fiske och jakt arrende kontakta John Hamilton

Frågor angående skogsförvaltningen kontakta Gustav Grybäck.

Liknande lägenheter