Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy


Vårt syfte är att skapa trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. För att söka lägenhet hos oss ställer vi följande grundkrav:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha en fast inkomst och detta skall styrkas med arbetsgivarintyg alt anställningsbevis.
  • Vid provanställning eller vikariat kan vi komma att kräva en borgensman med god ekonomi.
  • Är du studerande kräver vi en kopia på antagningsbesked från skola samt från CSN. Här kan vi också komma att kräva en borgensman med god ekonomi.
  • Vid pension/sjukpension krävs stabil ekonomi samt ev borgensman.
  • Inga betalningsanmärkningar eller tidigare hyresskulder. Vi gör en kreditupplysning på samtliga sökande.
  • Goda referenser från tidigare hyresvärdar. (Inga störningsärenden eller sena hyresinbetalningar m.m)
  • Antal personer som skall bo i lägenheten skall stämma väl överens med lägenhetens storlek.

Sökande som redan bor hos oss kan få förtur under förutsättning att man bott hos oss i minst 2 år, betalt hyrorna i tid samt att det inte finns klagomål eller störningar. Vi nyttjar inget kösystem utan förbehåller oss rätten att fritt välja bland alla sökande.